T

Tester


AKUSTIK & SLITAGE

Silent Socks möbeltassar är testade i Akustikverkstans laboratorium. En jämförande studie mellan några på marknaden förekommande möbeltassar/filttassar och Silent Socks visar att Silent Socks har en mycket god ljuddämpande förmåga. Beroende på vilken stol och vilket golv som testades uppmättes ljuddämpning upp till 18 dB(A) jämfört med originaltassen. Redan en ljuddämpning med 8-10 dB(A) brukar upplevas som en halvering av ljudnivån.

Silent Socks möbeltassar är testade för slitage på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås. En jämförande studie mellan några vanliga möbeltassar/filttassar och Silent Socks visar att Silent Socks har en mycket god slitstyrka. En stol belastad med 50 kg drogs fram och tillbaka 40 cm åt vardera håll. Efter 40 000 cykler avbröts provet – Silent Socks var då fortfarande hela. De näst bästa tassarna i testet gick sönder vid 23 000 cykler. Testet hos SP gjordes på linoleumgolv. Silent Socks HD har testats i vår egen testrigg för att möta de hårdare kraven från tuffa sten- och klinkergolv med skarvar.