M

Vi människor är inte byggda för bullriga ljudmiljöer.


MILJÖER

Buller stör vår koncentrationsförmåga, försvårar samtal, bidrar till stress och kan orsaka såväl hörselskador som sömnstörningar. Traditionellt har buller förknippats med trafik, fabriker och verkstäder. På senare år har dock denna typ av oljud kommit att uppmärksammas även inom andra områden, som skolor, förskolor och kontor. Silent Socks möbeltassar är ett enkelt sätt att förbättra vår ljudmiljö. Både den yttre strumpan av tovad ull, respektive ull/syntet, och den inre gummibollen är ljudisolerande i sig. Tillsammans utgör de ett ytterst effektivt hjälpmedel i kampen för en bättre ljudupplevelse. Silent Socks grå färger är anpassade för att vara ett lugnt och diskret inslag i alla typer av rum, något som är extra viktigt i skolmiljöer med oroliga barn som lätt kan distraheras av många färgklickar. De grå färgerna lämpar sig också väl för andra lokaler där man inte vill störa en enhetlig inredning. Damm syns dessutom betydligt mindre på grått. För dig som istället önskar en pigg inredningsdetalj finns Silent Socks original även i kontrasterande svart, rött, brunt eller blått. Det är inte bara ljudmiljön som mår bra av Silent Socks möbeltassar. De är även skonsamma mot golven. För att även värna om vår yttre miljö använder vi oss av förnybara material, som ull, så långt vi kan.